Vi vil her forsøge at gøre rede for hvad der forventes af deltagerne på de enkelte niveauer, men det kan være svært at vælge det rigtige niveau. Vi beder alle om at være realistiske omkring hvilket niveau de er på, da I ved tilmelding til et forkert niveau kan ødelægge undervisningen for jer selv og de andre deltagere på holdet.

Letøvet 1

Du har modtaget salsaundervisning i minimum 1 år. Du har brug for en del repetitioner til musik i et roligt tempo, samt grundig forklaring af figurer og bevægelser.

Letøvet 2

Du har godt styr på grundtrin og basisfigur inden for den valgte dansestil. Desuden har du en udmærket forståelse for musikken og har erfaring med forskellige genrer.

Øvet 1

Er for dig der har danset i minimum 3 år og som er klar til at blive yderligere udfordret. Musikken er middel til høj tempo og det forventes at du har erfaring med mere avancerede figurer.

Øvet 2

Niveauet er for dygtige dansere der lærer hurtigt og som har styr på mange forskellige figurer og bevægelser inden for flere forskellige stilarter. Musikken er primært i højt tempo.

Kønsfordeling

Vi giver ingen garanti for at kønsfordelingen er lige på holdene. Der vil blive udbudt en række workshops uden partner, hvor man til enhver tid kan deltage, hvis der er ujævn fordeling af kønnene på et hold.